Vršacký kotrmeliak

Vršacké kotrmeliaky bol vyšľachtené v okolí srbského mesta Vršac približne začiatkom 20. storočia. Podľa Dr. Levalleho, ktorý prvý krát spomína v knihe Die Taubenrassen rakúsko-uhorské plemeno holubov  Weitzener Tümmler /dnešné vršacké/, boli vršacké kotrmeliaky produktom šľachtenia a kríženia holubov rôznych plemien, ktoré boli dovážané zo zahraničných ciest obchodníkmi. Pravdepodobne však za vznikom vršackého kotrmeliaka stojí komárňanský kotrmeliak, ktorý bol krížený s rôznymi plemenami tlieskačov z ázie. Šľachtiteľská práca a zdokonalovanie exteriéru plemena do dnešnej podoby malo však za následok, ako už tradične, ústup selekcie na základe letových a akrobatických vlastností.

 

Vršacký kotrmeliak je veľmi temperamentné plemeno holubov s vodorovným postojom. Uznané vo všetkých základných farbách aj ako bielošpicé. Vršackého kotrmeliaka zdobí chochlík na temene hlavy, ktorý by mal byť od ucha k uchu s malými rozetami na začiatku chocholky, ktoré sa nachádzajú nad ňou. Zobák je krátky, ale široký, mierne zahnutý. Hlava je zaoblená s vyšším a širokým čelom. Obočnica bledá, oko perlové, prípusté je mierne prekrvené, u bielych tmavé. Krídla strednej dĺžky, priliehajúce k telu, dosahujú tamer konca chvosta, uložené vždy na chvoste. Chvost kratší, pozostávajúci z 12 pier. Nohy široko nasadené, kratšie. Obrúčka č.7

Vršacký kotrmeliak patrí do skupiny Rolltummler. Let je pomalší, holuby lietajú cca do 200-300 metrov, pričom nerobia veľké kruhy. Pri dobrom tréningu môžu vršacké kotrmeliaky lietať 10-30 minút s charakteristicky častou akrobaciou. Holuby predvádzajú 2 a viac premetov, najčastejšie dozadu, alebo okolo osi krídiel, razantnosť je slabšia, figúry možno ľahko zrátať. Charakteristickou vlastnosťou vršackého prevrtača je naznačovanie pred premetom, najčastejšie zatlesknutím, hlavne pri holuboch. Aj napriek tomu, že Vršacký kotrmeliak nepatrí k najvýkonnejším plemenám akrobatov, priťahuje neustále pozornosť chovateľskej verejnosti. Hlavnou príčinou jeho popularity je hlavne skĺbenie elegancie a krásy exteriéru so zachovaním letových a akrobatických vlastností.

Hodnotenie letu podľa EFU smerníc:

Kŕdeľ pozostáva z  3 holubov.

Chovný cieľ: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov a figúr.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, dvojitý premet

b, rýchle, alebo pomalé predvedenie akrobatickej figúry – reťaz / tzv. rolovanie /, pri ktorom 

    sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo trvá asi 1 sekundu /.

c, mlyn – predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov a to

     buď rýchlo, alebo pomaly

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

    a to buď rýchlo, alebo pomaly

e, kombinácia najmenej 2 akrobatických prvkov ( premet, mlyn, alebo skrutka )

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.

Prvý pár vršackých kotrmeliakov zostal u mňa po Európskej výstave v Nitre, ako darček od priateľa Stevana Dozeta zo Srbska, ktorý patrý ku kľúčovým osobám zošľachťovania tohoto plemena v krajine pôvodu. Vršacký kotrmeliak patrí z môjho pohľadu k raritným plemenám z dôvodu skĺbenia dokonalosti exteriéru so zachovaním letových a akrobatických vlastností plemena. Tento dôvod bol hlavným, prečo som sa rohodol začať s jeho chovom. Vršacký kotrmeliak patrí k veľmi náročným plemenám, hlavne po stránke odchovu.Dúfam a verím, že sa mi podarí v krátkej budúcnosti odchovať dostatok mladých a nádejných letcov, ktoré budú predvádzať svoje umenie pri letoch na klietku.