Na holubník /HS/

   Zvládnutie tréningovej metódy mladých holubov je jednou z najdôležitejších vecí v chove akrobatických holubov a závisí od neho i neskoršie pretekanie. Ja osobne začínam s tréningom mladých holubov v čo najskoršom veku. Skúsenosti ukázali, že nie je dobré čakať až na spontánne opustenie hniezda mladými.  Do tréningového procesu zaraďujeme cca 18 -20 dňové mláďatá, ktoré vždy odoberáme z hniezda. Mláďatá vložíme do vopred pripravených a vydenzifikovaných priestorov. Vodu a krmivo vložíme do ľahko prístupných misiek tak, aby sa mladé čo najskôr naučili prijímať potravu a vodu. Skúsenosti ukazujú, že sa tak stáva do 3 dní po oddelení. Táto schopnosť učenia sa mladých holubov je veľmi variabilná. Závisí taktiež od plemennej príslušnosti, avšak poukazuje na inteligenciu jednotlivcov. Po tom ako spozorujeme, že mladé samostatne prijímajú krmivo prejdeme k druhému kroku. Odoberieme krmivo. To sa snažíme podávať niekoľkokrát denne, ale iba za prítomnosti vábnikov, resp. iného podnetu na ktorý si holuby postupom času vytvoria reflex. Ten budeme využívať na vábenie holubov po lete do holubníka.

   Prvé vypustenie mladých holubov z holubníka veľmi závisí od situovania chovateľského zariadenia. Veľmi dobré skúsenosti mám s kŕmením holubov pred holubníkom od doby, kedy samostatne začínajú prijímať krmivo. V tomto prípade sa holuby sami zoznamujú s okolím holubníka a to vo veku, kedy ešte nie sú schopné súvislého letu.   V období privykania na holubník uberieme z množstva krmiva. Kŕmime radšej menej a častejšie a snažíme sa  o to, aby sa holuby bez omeškania ihneď vrátili do holubníka, kde sa nakŕmia / ak nepraktizujeme kŕmenie pred holubníkom /. Po zvládnutí tejto časti tréningu začíname s ďalšou fázou.   V tejto vypúšťame mladé holuby pred holubníkom tak, aby zosadli na strechu, prípadne iné miesto, z ktorého ich privábime do holubníka. Ak zosadnú na iné miesto snažíme sa ich najprv privábiť podnetmi, ktoré používame pri kŕmení. Zvyčajne mladé ihneď priletia. V tomto období zásadne holuby neprekrmujeme. Neustále predlžujeme vzdialenosť medzi vypustením a holubníkom. Nie vždy je to však možné. Ak nie, pridáme k mladým holubom niekoľko starších zalietaných. Ak ich nemáme, zostáva len trpezlivo čakať a spoliehať sa na genetické predpoklady našich holubov. Vždy po lete holuby privábime naspäť do holubníka. Snažíme sa uplatňovať prísnu selekciu a holuby, ktoré výrazne zaostávajú vyraďujeme. Zásadne holby neplašíme z miesta, kde chceme aby sa po lete vrátili.